ERASMUS+, KA2, ПРОФЕСИОНАЛНО ОБРАЗОВАНИЕ И ОБУЧЕНИЕ – СЪТРУДНИЧЕСТВО ЗА ИНОВАЦИИ И ОБМЕН НА ДОБРИ ПРАКТИКИ – СТРАТЕГИЧЕСКИ ПАРТНЬОРСТВА ЗА ПРОФЕСИОНАЛНО ОБРАЗОВАНИЕ И ОБУЧЕНИЕ

Фит Експрес успешно изпълни един и е в процес на изпълнение на още 3 европейски проекта по програма Еразъм+ – Стратегически партньорства

Какво е „Еразъм+“?

„Еразъм+“ е програмата на ЕС за подпомагане на образованието, обучението, младежта и спорта в Европа. Бюджетът й се оценява на 26,2 млрд. евро. Това е почти два пъти повече в сравнение с предходната програма (2014-2020 г.). В програмата за периода 2021-2027 г. се поставя силен акцент върху социалното приобщаване, екологичния и цифровия преход и насърчаването на участието на младите хора в демократичния живот. Тя подкрепя приоритетите и дейностите, заложени в Европейското образователно пространство, Плана за действие в областта на цифровото образование и Европейската програма за умения. Програмата също така: подкрепя Европейския стълб на социалните права; изпълнява Стратегията на ЕС за младежта 2019-2027 г.; развива европейското измерение в спорта

Our EU Projects:

Програма „Еразъм+“ – Стратегическо партньорство

Заглавие на проекта: „Здраве чрез движение“

Номер на проекта: 2018-1-RO01-KA202-049152

Координатор на проекта

 

Програма „Еразъм+“ – Стратегическо партньорство

Заглавие на проекта: Здравословен живот чрез управление на стреса

Номер на проекта: 2020-1-RO01-KA202-079774

Програма „Еразъм+“ – Стратегическо партньорство

Заглавие на проекта: „Психически треньор, който да даде възможност за развитие на суперспособностите ви“

Номер на проекта: 2020-1-RO01-KA202-079780

Координатор на проекта

Програма „Еразъм+“ – Стратегическо партньорство

Заглавие на проекта: „Reshape: Активно движение чрез творчество“

Номер на проекта: 2020-1-RO01-KA227-ADU-095264

Координатор на проекта